Hyvä Tietää


Yleiset matkapakettiehdot
Peruutusehdot/ Ennen matkaa

- Jarin Matkat käyttää matkoissaan laskutusta. Lähetämme noin kuukautta ennen matkan alkua lähtijöille matkaohjelman, varausvahvistuksen, ohjeita matkaa varten. Mikäli varaus tapahtuu myöhemmin, lähetämme ko. materiaalin välittömästi.
- Jarin Matkat pitää oikeuden matkaohjelmien ja hintojen muutoksiin.
- Osallistujamäärän ollessa liian alhainen Jarin Matka pitää oikeuden matkan peruuttamiseen.
- Jarin Matkat pitää oikeuden muuttaa matkareittiä, mikäli osallistujamäärä on liian pieni suunniteltuja reittejä ajatellen.
- Suosittelemme ottamaan erillisen henkilökohtaisen peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen, sillä se ei sisälly matkoihimme.
- Myöhäisessä peruutustilanteessa (7vrk ennen matkan alkua) asiakas on velvollinen korvaamaan lunastetut liput, palvelut ja muut toteutuneet kustannukset.
- Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita matkan peruuttamista, vaan siitä on ilmoitettava Jarin Matkoille henkilökohtaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa matkan koko summan, mikäli peruutus on tapahtunut ilman ko. ilmoitusta tai liian myöhään.
- Jarin Matkat ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista tai matkustajan omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta.
- Kuljetuksen yhteydessä paikkavaraukset pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Ensisijalla ovat kuitenkin sairauden tai liikuntarajoitteiden takia paikkavarauksia toivovat matkustajat.
- Bussimatkoissa noudatamme kuljettajien työaikalain mukaisia työaikoja.
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla toimistoltamme.

PERUUTUSEHDOT
Peruutuskulut
30 vrk – 20 vrk 30% Matkan hinnasta
20 vrk – 15 vrk 25% Matkan hinnasta
15 vrk – 7 vrk50% Matkan hinnasta
7vrk – Matkan alkuun 100% Matkan hinnasta

MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN EI OLE PERUUTUS!

Lue tämä ennen matkaa!

Autoon nousu & lähtöselvitys

Matkaan lähdetään sovittuna lähtöaikana esitteessämme ilmoitetulta ja matkan varaamisen yhteydessä sovitulta autoon nousupaikalta (pysäkillä oltava 10 minuuttia ennen lähtöaikaa). Matkanjohtaja jakaa maihinnousukortit lähtösatamassa bussissa.

Tulo Viroon/ Virosta lähtö

Bussikuljetus jatkuu Viron satamasta majoituspaikalle. Paluupäivänä laiva lähtee Tallinnan A/D-terminaalista. Majoituspaikasta on kuljetus satamaan. Paluulippusi saat matkanjohtajalta satamassa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että on satamassa hyvissä ajoin.

Mahdollisista myöhästymisistä vastaa jokainen omalla kustannuksellaan.

Ota mukaan

Tärkeimmät henkilökohtaiset tavarat sekä loman aikana käytettävät lääkkeet alkuperäispakkauksissaan käsimatkatavaroihin. Kylpylämatkalle kylpytakki tai oloasu, suihkumyssy, uima-asu ja kylpytossut, säätilaan sopiva vaatetus (myös lämpimiä vaatteita) illoiksi sekä mukavat kävelykengät.

Matkatavarat

Bussimme kulkee aina ryhmän mukana laivalla; tällöin matkatavarat voivat olla autossa laivamatkan ajan.
Tarkista, että matkatavarasi on huolellisesti merkitty osoitetiedoin.

Ateriat Virossa

Virolaiset ruuat eroavat suomalaisista jonkin verran. Salaatteja ja hedelmiä käytetään vähemmän kuin meillä, juureksia taas enemmän. Juotavaksi suositellaan pullotettua vettä. Erikoisruokavalioista tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä. Kylpylät/hotellit huomioivat erikoisruokavaliot mahd. mukaan. Virossa ei ole yhtä monipuolista erikoisruokien valikoimaa kuin Suomessa.

Yksin matkustavat

Yhden hengen huone/nais- tai miespaikka on ostettava matkan varaamisen yhteydessä. Yhden hengen huoneita on rajoitetusti. Mikäli olet ostanut kylpylämatkalle nais- tai miespaikan, sinut majoitetaan samaan huoneeseen samaa sukupuolta olevan kanssa. Hotellimatkoille ei myydä nais- tai miespaikkoja.

Passi

Suomen ja Viron rajalta on poistunut säännöllinen passintarkastus. Kuitenkin jokaisen matkustajan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Hyväksyttäviä asiakirjoja on passi tai poliisiviranomaisen v.1999 jälkeen myöntämä kuvallinen matkustukseen oikeuttava henkilökortti (ei ajokortti eikä kela-kortti). Myös lapsilla on oltava oma passi / henkilökortti.

Jos matkustaja ei ole Suomen kansalainen, on hänen matkaa varatessaan kerrottava kansallisuutensa ja huolehdittava

tarvittavista asiapapereista. Matkanjärjestäjä ei palauta matkan hintaa, jos matka peruuntuu matka-asiapapereiden puuttumisen vuoksi.

Matkavakuutus

Matkan hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Suosittelemme ehdottomasti vakuutuksen ottamista mm. äkillisen sairastumisen varalta, koska kulut voivat olla odottamattoman suuret

Turvallisuus

Arvoesineet kannattaa säilyttää mieluiten tallelokerossa tai kassakaapissa. Arvokkaat korut yms. kannattaa jättää kotiin. Vaikka useimmat kohteet ovat turvallisia, taskuvarkaita kannattaa varoa kaikkialla, varsinkin tungoksissa, toreilla ja ravintoloissa liikkuessa.

Valitukset

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmetessä kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai suoraan hotelliin, ravintolaan jne. Vahingonkorvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 viikkoa matkan päättymisen jälkeen.

Ryhmät

Yhdyshenkilö on ryhmän kerääjä/matkanjohtaja, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö myös vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista. 


Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Matkatoimisto Jarin Matkat henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Esplanaadi 74 B 17 10900 HANKOjarinmatkat@gmail.com
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
jarinmatkat@gmail.com 046-5430976
Matkatoimisto Jarin Matkat asiakasrekisteri
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. (ikä,sukupuoli)
Henkilötietoja säilytetään sopimuskauden ajan ja enintään 12 kuukautta sen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja saa säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan oikeudellisen vaateen todentamiseen, puolustamiseen tai esille tuomiseen esimerkiksi maksusta aiheutuneessa riitatilanteessa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus-, korjaus- ja kieltopyynnöissä tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään:
Matkatoimisto Jarin Matkat
Esplanaadi 74 B 17
10900 Hanko
Puh. 046 5430 976
jarinmatkat(at)gmail.com